Geneza powstania Tucholskiego Chóru Gospel "AVE"

Założycielką chóru jest Pani Donata Świerczyńska, która o tym ważnym dla niej wydarzeniu opowiada ciepło i z entuzjazmem. 

 

Jak mówi Pani Donata: „Chór powstał z moich marzeń”. 

 

Od najmłodszych lat interesuje mnie muzyka i śpiew. Swoje zainteresowanie i zapał wyraziłam kilkakrotnie, ponieważ śpiewałam w różnych chórach jako dziecko, studentka i osoba dorosła. Od dawna zachwycała mnie muzyka gospel. Niestety, nie udało mi się trafić do grupy o takim charakterze. Ludzie wytrwali i bardzo czegoś pragnący mimo wszystko spełniają swoje marzenia. Tak więc nie pozostało mi nic innego, jak taki chór gospel założyć, który dziś mogę z radością nazwać moim chórem. 

 

Początki były skromne, ale dość dobrze rokujące na przyszłość. Miałam szczęście! Poznałam bardzo dobrego muzyka, Pana Radosława Megera. Pan Radek Meger zgodził się być dyrygentem i podjąć wspólny trud tworzenia chóru. 

 

Z wielką radością stwierdziłam, że są wokół mnie ludzie, którzy podzielają moja pasję i zachęceni zgodzili się śpiewać. 

 

Początki chóru to rok 2011. Było nas wówczas 7 osób, potem dochodziły kolejne.  Jesteśmy ludźmi o różnych zawodach, ale wspólnej pasji. Warunkiem uczestnictwa w chórze jest dobry głos i wiek - co najmniej 18 lat. 

 

Spotykamy się co tydzień we wtorki o godzinie 18:00 w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej w Tucholi. Nie liczymy czasu. Nasze spotkania to nie tylko doskonalenie śpiewu i poszerzanie repertuaru. To radość z bycia ze sobą, okazja do opowiadania o smutkach i radościach, nieustanna integracja i świętowanie.